Eines TIC del centre per atendre als alumnes de forma telemàtica

Al centre disposam de tres formes diferents i vàlides per poder comunicar-nos amb els alumnes de manera telemàtica.

  1. A través de l’aula virtual: https://tic.iessineu.net/2020/03/12/crear-una-classe-a-laula-virtual/
  2. A través del google Classroom: https://tic.iessineu.net/2020/03/12/com-crear-una-nova-classe-a-google-classroom/
  3. Amb una carpeta compartida al google drive: https://tic.iessineu.net/2020/03/12/compartir-una-carpeta-de-google-drive/