Compartir una carpeta de google drive

Una opció interessant de compartir material amb els vostres alumnes és a través de Google Drive.

Inicia sessió a http://gmail.com

Utilitza les credencials corporatives del centre, és a dir, el compte de gmail acabat en @iessineu.net

Per entrar al drive podue clicar a la següent icona:

Una vegada dins drive:

Anem a crear una carpeta. Clicam a “Nou” -> “Carpeta”

Sortirà una finestra on modificam el nom:

Una vegada creada la carpeta compartim amb els alumnes. Clicam botó dret del ratolí damunt de la carpeta nova creada:

Aquí podem afegir les adreces dels alumnes.

Si disposes d’un full de càlcul amb totes les adreces dels alumnes pots copiar i aferrar directament:

Ja tenim creada i compartida la nostra carpeta. Ara pots començar a afegir contingut dins la carpeta i els alumnes ho podran visualitzar.