Escanejar cap a Drive

  1. La primera vegada que volguem escanejar a Drive haurem de donar permisos perquè la impressora pugui accedir al nostre compte. Per això, haurem de seguri el tutorial que trobareu en aquest enllaç.
  2. El primer que s’ha de fer és col·locar el document a escanejar a la safata d’entrada de la impressora.
  3. Després introduïm el nostre PIN a la impresora.
  4. Del menú principal seleccionam l’opció Scan.

4. Seleccionam l’opció Escaneig a Google Drive.

5. Seleccionam l’opció Iniciar.

6. La impressora escanejarà el full i sortirà la següent pantalla.

7. A continuació seleccionam Següent i tardarà uns segons a carregar la següent pantalla, on podrem seleccionar a quina carpeta del nostre Drive volem desar el document.

8.Tornam seleccionar Següent i ens demanarà el nom que volem que tengui el nostre document.

9. Finalment seleccionam Acceptar i ja trobarem el document desat en el nostre Drive.