Informació sobre funcionament de serveis TIC del centre
Informació sobre funcionament de l’aula virtual del centre
Informacions sobre utilitats del programa GESTIB
Informacions sobre utilitats del Google Classroom
Teletreball. Utilitats TIC per poder seguir les classes des de casa
Impressores. Manuals d’ús de les impressores.