Connexió wifi

Per poder accedir a la nova xarxa wifi del centre primer heu d’estar enregistrats com a professor del centre, aquesta tasca la fa el director amb el programa SEU.

Tots els usuaris podran tenir com a màxim una connexió a la xarxa wifi ec008481 al mateix temps (no podeu connectar portatil i mòvil a la vegada)


  1.  Connexió mitjançant equips  mac, ipads i iphone:  només cal connectar-se a la wifi ec008481 i posar usuari i contrasenya del gestib.
  2. Connexió mitjançant equips android:
  3. http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/wi-fi/485-connexio-a-la-nova-wi-fi-escoles-connectades-amb-un-dispositiu-android

  4. Connexió amb equips linux:
  5. http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/wi-fi/497-gestio-de-la-wi-fi-escoles-connectades-des-d-un-linux-ubuntu

  6. Connexió mitjançant equips amb windows 10:
  7. https://drive.google.com/drive/folders/1Mcnux6TEgz6Z1DlIZFhqmfCdl92jXR5L?usp=sharing

  8. Connexió mitjançant equips amb windows 7:
  9. http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/wi-fi/212-connexio-a-la-wi-fi-del-centre-des-dun-windows-7