Com imprimir des de la sala de professors

Informació de com podeu imprimir des de la sala de professors.

Primer hem d’anar a un ordinador del centre, entrar amb el usuari i contrasenya que prèviament ha creat el coordinador de xarxipelag.
Heu de guardar el document que voleu imprimir a la carpeta del departament corresponent. És important que el document sigui PDF!!
Ara anau a la impressora, amb els codis que estan penjats a la pared. Anau a “Fitxers desats”.
Aquí heu d’anar a “Xarxa”.
“Impresion”
Seleccionau la carpeta del departament corresponent.
I el fitxer que voleu imprimir.