Reunions online amb la plataforma WEBEX

Tutorial reunions a la plataforma WEBEX

1. Per entrar a aquest tipus de reunions s’ha de rebre una invitació, aquesta invitació la podeu rebre a través de gestib o email per exemple.

2. En el moment d’obrir el missatge heu d’identificar el link de la reunió.

El link té el següent format 

https://caib.webex.com/caib/ + (lletres del detall de la reunió)

3. En pitjar a l’enllaç pot sortir el següent missatge

s’ha d’accedir al primer dels links, de forma que entrarem a la reunió.

4. I sortirà la següent pantalla:

La millor forma d’accedir es mitjançant l’explorador web

5. Dades per a la reunió

5a: nom que apareixerà a la reunió

5b: direcció de correu corporatiu del centre

6. Pitjar següent

En afegir aquesta informació només cal donar permisos a la càmera web i al micròfon per poder fer la reunió.