Com compartir vídeos amb els vostres alumnes

En aquest vídeo podreu veure com compartir el vostre material multimèdia als diferents mitjans que utilitzeu amb els alumnes. És important entendre que l’espai a l’aula virtual és limitat i aquests dies estem utilitzant molt d’espai degut a la situació actual. Per tant, per estalviar espais us deix unes recomanacions.

Recomanacions:

  • No pujar vídeos a l’aula virtual, ja que ens quedaríem sense espai aviat.
  • Utilitzar youtube (els profes) així els alumnes aprofitaran millor la seva connexió a internet. Descarregar els vídeos sobrecarrega la xarxa i, a més, es poden quedar sense dades al telèfon.
  • Si els alumnes fan vídeos, per alguna tasca en particular, és millor NO utilitzar youtube, ja que la política de youtube demana un consentiment parental als menors de 18 anys.
  • Si els alumnes han de fer tasques, que han d’entregar a l’aula virtual, també és recomanable penjar les tasques al drive i compartir l’enllaç amb els professors. Així també estalviarem espai a l’aula virtual.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Coordinació TIC